Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A www.logomuhely.hu Üzemeltetőinek, Vevőinek, a Platformnak, illetve a Szerzőknek, valamint más általános fogalmaknak a meghatározásait a weboldal Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, beleértve az Üzemeltetők adatait is.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a Vevőt, hogy az alábbiak szerinti személyes adatait a Szerzőkkel való kapcsolattartás, a vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása céljából kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők kezelik a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, valamint az Ön önkéntes, az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulása alapján:

  • név vagy cégnév
  • lakcím vagy székhely
  • e-mail cím
  • telefonszám

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetők, illetve Szerzők munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az Üzemeltetők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat, amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult annak érdekében, hogy az Üzemeltetők a Felhasználó részére hírlevelet, valamint termékeikkel, szolgáltatásaikkal, rendezvényeikkel kapcsolatos reklámokat (a továbbiakban: hírlevél) küldjön:

  • név,
  • e-mail cím

Adatkezelési nyilvántartási szám hírlevél kiküldése céljából:

  • MyDentity: NAIH-109225/2016.
  • The Fanatic Calligrapher: NAIH-109226/2016.

Az adatokat kizárólag az Üzemeltetőknek a hírlevelek kiküldéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Vevőt megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21.§-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Platformon keresztül történő megrendeléssel, illetve a hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. Hozzájárulását a Vevő (beleértve a hírlevélre regisztráló felhasználót is) bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Tájékoztatjuk a Vevőt, hogy a Művek megrendelésére tekintettel az Infotv. 65. § (3) bekezdése értelmében az Üzemeltetőkkel, illetve a Szerzővel ügyfélkapcsolatban álló személynek minősül.

A Grt. 6. § (7) bekezdése értelmében tájékoztatjuk, hogy reklámok küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását, valamint reklám küldésének megtiltása iránti igényét az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

– e-mail: studio@logomuhely.hu

– levelezési cím: az Üzemeltetőknek a 2. pontban meghatározott levelezési címei